Güllüoğlu Tarihi

 

 

Baklava adı ile özdeşleşen Güllüoğlu, bir marka, bir firma ismi olmaktan öte, 1871 yılından bugüne baklavacılıkla uğraşan, beş kuşaktır bu mesleği babadan oğula aktaran Gaziantepli bir ailenin ismidir. 1871 yılında büyük dede Güllü Çelebi, Hac yolundaki Halep’te gördüğü bu işi yapmaya karar vermiştir. O güne kadar baklava, Osmanlı sarayında yenilen ancak bunun için farklı vilayetlerden özel usta getirtilip yapılan ve saray dışına çıkmayan, halkın bilmediği bir tatlıyken onu ilk defa halkla buluşturan Güllü Çelebi’dir. Ailenin bu işe gönül vermesiyle birlikte baklavacılık kuşaktan kuşağa aktarılmaya başlamıştır. Baklavaya gönül veren küçüklükten beri işin içinde olan Güllü Çelebi’nin torunlarından olan 4. kuşak temsilcisi Mustafa Güllü bu tatlının sadece Gaziantep ve civar illerde olmasından ziyade İstanbul’a da açılması gerektiğine karar vermiştir. Aldığı bu karar ile 1949 yılında İstanbul’a gelmiş ve baklavayı önce buraya sonra dünyaya tanıtma amacı ile adımlarını atmaya başlamıştır. Güllüoğlu markasını perakende sektörüne sokan Mustafa Güllü’nün oğlu olan Faruk Güllü, 140 yılı aşkın süredir babadan oğula aktarılan bilgi, deneyim, işe duyulan saygı ve titizlikle devraldığı baklavacılık işini halen devam ettirmektedir.

 

 

 

Faruk Güllü, asırlık deneyimini yanına alarak 1993 yılında Güllüoğlu markasını yurtdışına taşımıştır. İlk imalat ve satış yerini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ de açmıştır. Azerbaycan’ da geçen zorlu günlerden sonra Türkiye’ de de büyüme kararı veren Faruk Güllü, İstanbul’daki ilk tesisini, 1994 yılında Bakırköy’ de kurmuş ve burada elde ettiği başarı ile gittikçe ünü yayılmış Bakırköy’ün ardından diğer şubeler birbiri ardına açılmaya başlamıştır. Pazarlama ve satış ağını gittikçe büyüten Faruk Güllüoğlu ürünlerindeki lezzetin oluşumunda en büyük faktör; kaliteli, güvenli ve tüketici sağlığının ön planda tutulduğu bir üretimin gerçekleşmesidir.