Avantajları

Kendi işinizin sahibi olmak…

 

Faruk Güllüoğlu işletmecisi olmanız, bir yandan kendi işinizin sahibi olurken bir yandan da Faruk Güllüoğlu uzmanlığı ve deneyimini yanınıza almanız, dolayısıyla da risklerinizi büyük ölçüde azaltmanız demektir. 

Alacağınız destek ve servisler

 

Tüm işletmecilere verilen yoğun ve kaliteli eğitimler, bilgilendirme ve danışma hizmeti, ulusal ve lokal pazarlama destekleri, mal ve hizmet standartlarının sürekliliğini sağlamaya yönelik malzeme alımı ve kalite kontrol hizmetleri, ekipman tasarım ve yerleştirmesi, ürün araştırma ve geliştirme gibi. 

Faruk Güllüoğlu sistemine katkıda bulunabilme fırsatı

 

Faruk Güllüoğlu işletmecileri, sadece sistemi en iyi şekilde uygulayan değil, aynı zamanda sistemin mükemmelleştirilmesi konusunda da aktif rol alan kişilerdir. İşletmeciler ayrıca, yeni ürünler geliştirme konusunda da önemli roller üstlenmişlerdir.  

Kişisel tatmin

 

Faruk Güllüoğlu ile beraberliğiniz hem kendi işletmenizin patronu hem de köklü bir organizasyonun üyesi olmanın getireceği kişisel tatmini sağlayacaktır. 

Gelişim

 

Faruk Güllüoğlu'nun size sağlayacağı güçlü bir işletme deneyimi ve eğitimden dolayı üstün bir profesyonel gelişim sağlayacaksınız.

 

 

 • Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak mümkün olmaktadır.

 • Marka ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.

 • Franchise veren işletme tarafından, franchise alan işletmeye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlanmaktadır.

 • Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.

 • Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.

 • Ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.

 • Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.

 • Franchise veren işletmenin sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır.

 • İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır.

 • Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.

 • Franchise veren işletmeye yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır.

 • İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.